El dia 1 de desembre de 2001 es va inaugurar a Barcelona, dins del recinte del Poble Espanyol, la Fundació d’Art Contemporani Fran Daurel (pintura, escultura, dibuix, ceràmica, etc.) Fundació que intenta donar una visió global de l’art actual. En aquesta col·lecció s’aprecia una fort passió per tot allò que es proper, immediat alhora que una aposta de futur. La col·lecció Fran Daurel consta de varies generacions d’artistes contemporanis la qual comprèn un gran ventall de tendències i suports que van de l’abstracció a la figuració i que es mouen des del informalísme, l’expressionisme el surrealisme, l’hiperealisme el conceptualisme, etc.. A manera de síntesi podem distingir tres generacions, una 1ª formada per: Picasso, Miró, Oscar Domínguez, Gómez de la Serna, Dali, etc.. Una 2ª formada per: Tàpies, Clavé, Joan Ponç, Chillida, Guinovart, Palazuelo, Manolo Valdes etc.. I una altre amb: Barceló, Sicília, Rasero, Plensa, Mata, Riera i Aragó, etc.. Fins completar una llista de més de vuitanta artistes i més de dos-centes obres que segueixen creixent amb noves adquisicions de totes les generacions i que constitueixen aquesta col·lecció. També es destriable la col·lecció de ceràmica composta per mes de vint obres originals de Picasso.